Zienderogen

zag men hem

ogenschijnlijk

uit het gezichtsveld

 
 
 
verdwijnen