De oogkleppen

van de kunsthistoricus

klapperden zo hevig

bij het aanschouwen

van dit kunstwerk

dat zijn blikveld

zich wel moest

 

v e r b r e d e n