Hij bekijkt zijn

oog-appel

die

wel erg ver naast de stam is

gevallen