Zien

de blinden

vaak niet méér

omdat wij

ziende

doof zijn?