Begint

de waarheid

waar

 

de werkelijkheid

 

eindigt?