8. Originele mensen 

Kunstenaars zijn originele mensen -  zijn originele mensen ook kunstenaars?

Wat is origineel? Ik heb naar mijn leerlingen toe kunstenaars ruwweg in drie categorieën opgedeeld:

1. De kleine top van vernieuwers, waarvan er maar een paar per eeuw leven.

2. Een grotere categorie kunstenaars, die geïnspireerd door de vernieuwers nieuwe wegen bewandelen en nog verder gaan.

3. De navolgers: mensen die gevoed door de ontdekkingen van de eerste twee categorieën artistiek bezig zijn. Ik heb het dan niet over het pikken van ideeën, domweg kopiëren, maar over het in een bestaande stijl een eigen weg vinden.  

Deze indeling is arbitrair. Mondriaan heeft tot 1918 in categorie twee gezeten en ontdekte pas op middelbare leeftijd zijn “Stijl”, die hij vervolgens ook niet meer losliet. Pas in het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw ontstonden in New York vlak voor zijn overlijden de "Boogie Woogie-schilderijen”. Die waren weer wat vernieuwender. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen van mensen, die het grootste deel van hun leven een basis moeten leggen voor ze eraan toe zijn fundamenteel vernieuwend bezig te zijn.