Kun je er van leven?

Eef Diteweg
2014

 

Als gastexposant participeerde ik in 2008 tijdens de Open Ateliers in het Vechtdal. Door de vragen en reacties en wat dat aan vroegere ervaringen bij me naar boven bracht heb ik enige gedachten in essayvorm op papier gezet. Omdat ik in 2009 vijfentwintig jaar beeldend kunstenaar was dacht ik ze in boekvorm uit te geven, maar door ziekte is het er destijds niet van gekomen.

Ter voorbereiding op mijn expositie bij gezondheidscentrum Rollepaal in 2011 heb ik de draad opgepakt en de essays nog eens door een kritische bril bekeken. Een selectie heb ik daar tussen mijn werk opgehangen.

Deze selectie ligt nu (weer wat aangepast) gebundeld voor u. Ik hoop dat het de lezer inspireert bij het beleven van kunst.

En dat boek…..? Dat komt er misschien ook nog wel eens!

Colofon
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Graag ontvangen wij wel een exemplaar van het werk waarin e.e.a. is opgenomen.

Slagharen, 2014