Eerst kunsthandelaar

Dan hulppredikant

 

Ten slotte zo gek

 

Om kunstenaar

Te worden