Hoezo, van Gogh

Enige teksten rondom kunstenaars, kunst, kunstbeleid en frustraties

door Eef Diteweg in het kader van Open Ateliers Zwolle in het “Van Gogh-jaar” 1990

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Graag ontvangen wij wel een exemplaar van het werk waarin e.e.a. is opgenomen.

Zwolle 1990