Het stellen van vragen

is wezenlijker

dan het geven van antwoorden