Heeft de kunst tot taak

ons weg te voeren

uit de werkelijkheid

of

dient zij

om ons

de werkelijkheid

te laten ervaren